Adatvédelmi irányelvek

 1. Bevezetés

  Ez a titoktartási politika célja, hogy elmagyarázza Önnek, hogy milyen adatokat dolgozunk fel, miért dolgozzuk fel és mit csinálunk velük. Komolyan vesszük a magánéletét, és soha nem adunk el listákat vagy e -mail címeket. Tisztában vagyunk azzal, hogy a személyes adatok Önt illetik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztonságosan tároljuk és gondosan feldolgozzuk. Tájékoztatás nélkül soha nem adunk ki információkat harmadik feleknek.

    2. Egyéb szolgáltatások

  Ez a titoktartási szabályzat nem terjed ki a harmadik féltől származó alkalmazásokra és webhelyekre, amelyeket a weboldalunkon található linkekre kattintva érhet el. Ez a dolog nem befolyásolható. Javasoljuk, hogy olvassa el a Titoktartási irányelveket bármely webhelyen és/vagy alkalmazásban, mielőtt személyes adatokat ad meg nekik.

    3. Kik vagyunk?

  LEXTOM TRANS ASD KFT, székhellyel: Fo utca, 666-o szam Tomnatic, Temes megye, egyedüli nyilvántartási számmal 36491634 és bejegyezve a cégjegyzékben. A J35/2463/2016 (a továbbiakban: „LEXTOM TRANS ASD KFT”) felelős az Ön által közvetlenül vagy más forrásokból gyűjtött személyes adatok feldolgozásáért.

  A jogszabályoknak megfelelően cégünk személyes adatkezelő. Annak érdekében, hogy adatait biztonságosan kezelhessük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ésszerű intézkedéseket hajtsunk végre személyes adatainak védelme érdekében. 

   4. Ki vagy te?

  A jogszabályoknak megfelelően Ön, termékeink természetes személye, vagy velünk bármilyen kapcsolatban álló személy „érintett”, azaz azonosított vagy azonosítható természetes személy. Annak érdekében, hogy teljesen átláthatóak legyünk az adatfeldolgozás tekintetében, és lehetővé tegyük jogainak egyszerű gyakorlását, mindenkor intézkedéseket léptettünk elő, amelyek megkönnyítik a kommunikációt köztünk, az adatkezelő és Ön, az érintett között.

   5. Változások

  Ezt a titoktartási politikát bármikor megváltoztathatjuk. A jelen Szabályzat minden frissítése és módosítása az értesítést követően azonnal érvényes, amit a honlapon és/vagy e -mailben történő közzétételsel biztosítunk.

   6. Kérdések és kérések

  Ha kérdései vannak, vagy magyarázatokra van szüksége az adatok feldolgozásával kapcsolatban, vagy élni szeretne törvényes jogaival az általunk birtokolt adatok tekintetében, vagy ha aggályai vannak a titoktartási kérdések kezelésének módjával kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt contact@lextom-roof.ro

   7. Elkötelezettségünk

  Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért elkötelezettek vagyunk az alábbi elvek követése mellett:

  Jogszerűség, méltányosság és átláthatóság - Adatait törvényesen és helyesen dolgozzuk fel. Mindig átláthatóak vagyunk az általunk használt információk tekintetében, és Ön megfelelően tájékoztatást kap.

  Ön irányítja - A törvény keretein belül lehetőséget kínálunk Önnek a használat során megosztott személyes adatok felülvizsgálatára, módosítására, törlésére és minden más jog gyakorlására.

  Az adatok integritása és a hatókör korlátozása - Az adatokat kizárólag a gyűjtéskor leírt célokra használjuk, vagy a kezdeti célokkal kompatibilis új célokra. Céljaink minden esetben megfelelnek a jogszabályoknak. Ésszerű intézkedéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok helyesek, teljesek és naprakészek legyenek.

  Biztonság - ésszerű biztonsági és titkosítási intézkedéseket léptettünk életbe, hogy jobban védjük az adatait. Ne feledje azonban, hogy egyetlen weboldal, alkalmazás és internetkapcsolat sem 100% -ban biztonságos.

   8. Milyen információkat gyűjtünk Önről?

  A Platformot személyes adatok közzététele nélkül is használhatja. Ha azonban szeretné megkapni termékeinket, akkor a bejelentkezési folyamat részeként meg kell adnia adatait.

  A kért adatok a következők lehetnek: teljes név, telefonszám, e -mail cím, lakcím.

  Lehetséges, hogy cookie-k vagy más hasonló technológiák segítségével gyűjtünk adatokat, például IP cím, internetböngésző, bejelentések, amelyekre rákattintott, hely, webhelyeink, amelyekhez hozzáfér.

   9. Miért gyűjtjük ezeket az információkat?

  Adatait meghatározott és jogos okokból gyűjtjük, többek között, de korlátozás nélkül:

  - Ön és köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése;
  - Számla regisztráció;
  - Válaszolni kérdéseire és kéréseire;
  - Marketing célokra, de csak akkor, ha előzetesen beleegyeztünk;
  - Az általunk nyújtott szolgáltatások és termékek biztosítása és javítása;
  - Technikai problémák elhárítása vagy orvoslása;
  - Testreszabott nyilvánosság és tartalom biztosítása;
  - Védekezni a kibertámadások ellen;
  - Fiókok létrehozása és/vagy karbantartása;
  - Jogszabályi kötelezettség betartásáért;
  - Jogi követelések megállapítására vagy védelmére.

  10. Mi az adatkezelés jogalapja?
  - Ön beleegyezését adta a személyes adatok feldolgozásához - Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha követi az egyes e -mailekben szereplő leiratkozási utasításokat, vagy írásos kérést küld a címre contact@lextom-roof.ro
  - Feldolgozás szükséges az Ön és köztünk létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez - Ilyen például a Platformon egy vagy több termék adásvételére vonatkozó szerződés megkötése az Ügyfél és annak megrendelése útján. a LEXTOM TRANS ASD KFT általi elfogadás, a jogszabályi rendelkezések és a LEXTOM TRANS ASD KFT termékek online értékesítésének feltételei betartásával, vagy az Ön kérésére, a szerződés megkötése előtt intézkedéseket tenni.
  - A feldolgozás szükséges a jogi kötelezettség teljesítéséhez - Ilyen például a könyvelési dokumentumok 10 éves megőrzése.

  11. Hogyan hozzuk nyilvánosságra az adatait?

  - A LEXTOM TRANS ASD KFT az adatokat nyilvánosságra hozatal vagy bizonyos távoli hozzáférési jogok megadásával csak biztonságos alkalmazásokon keresztül továbbíthatja harmadik feleknek, például a LEXTOM TRANS ASD KFT kapcsolt jogalanyainak és más üzleti partnereinek, akik feldolgozóként és személyes adatokat kezelnek adatok a LEXTOM TRANS ASD KFT nevében és nevében (például: Adattárolás felhőalapú szolgáltatásokon, jogi és pénzügyi tanácsadók, műszaki szolgáltatók vagy szállítási segélyszolgáltatók), amelyekkel a LEXTOM TRANS ASD KFT megköti a szükséges szerződéses szerződéseket az EU és a nemzeti előírásoknak megfelelően.
  - Személyes adatait az üzleti partnerek számára is közzétehetjük, ha közös erőfeszítéseket teszünk egy termék vagy szolgáltatás nyújtására.
  - Adatokat kizárólag harmadik személyeknek továbbítunk olyan mértékben, ami szükséges az alkalmazandó feldolgozási célok eléréséhez, amelyekhez személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.
  - A jelen Titoktartási Szabályzatban leírt Feldolgozási Célokban gyűjtött és feldolgozott személyes adatok külföldön található szervereken tárolhatók, vagy továbbíthatók az Európai Unió területén kívül székhellyel rendelkező kapcsolt vállalkozásokhoz. Adattovábbítás esetén harmadik fél államaihoz a LEXTOM TRANS ASD KFT közli az adattovábbítási szándékot és a harmadik fél államokat, az átvitel célját és a hozzájárulás iránti kérelmet, ha az ilyen hozzájárulás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges.
  - A LEXTOM TRANS ASD KFT nyilvánosságra hozhatja az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, vagy a bíróság vagy más hatóság kérésére.

   10. Meddig tároljuk az adatokat?

  A LEXTOM TRANS ASD SRL által a Termékek szállításához összegyűjtött és felhasznált személyes adatokat a szerződéses kapcsolatok megszűnésétől számított 5 évig vagy bármely más, a vonatkozó törvények, rendeletek vagy normák által a könyvelési dokumentumok megőrzési kötelezettségére előírt hosszabb ideig tároljuk hatóságok kérései.

  Közvetlenül a vonatkozó tárolási időszak vége után az adatok a következők:

  - törölni vagy megsemmisíteni; vagy
  - anonimizált; vagy
  - archívumba továbbítani (kivéve, ha ezt törvény vagy a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályozás tiltja).

  A fiók bezárásakor a személyes adatok azonnal törlődnek.

  Annak érdekében, hogy az adatokat ne tárolják a szükségesnél hosszabb ideig, a LEXTOM TRANS ASD KFT rendszeresen felülvizsgálja az adatokat, és szükség esetén törli azokat.

   11. Milyen biztonsági intézkedéseket tettünk?

  A Platform adminisztráció részeként technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatfeldolgozás által jelentett kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet, különösen a helytelen használat, véletlen megsemmisítés, illegális vagy jogosulatlan hozzáférés, elvesztés, módosítás, nyilvánosságra hozatal, szándékos vagy véletlen kezelés, harmadik fél hozzáférése, törlése vagy módosítása. Ebből a célból kidolgoztuk és végrehajtottuk az adatbiztonsági irányelveket és más titoktartási gyakorlatokat. Ezenkívül biztonsági eljárásainkat folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlődésnek megfelelően.

  A biztonsági gyakorlatainkkal kapcsolatos további információkért kérjük, töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot a Platform Kapcsolat menüpontjában.

  Értesítést kap az adatbiztonsági jogsértésekről, az észlelt jogsértés észlelését követő ésszerű időn belül, kivéve, ha egy illetékes állami szerv úgy ítéli meg, hogy a bejelentés megakadályozná a bűnügyi nyomozást vagy hatással lenne a nemzetbiztonságra. Ebben az esetben a bejelentést elhalasztják, az adott szerv utasításainak megfelelően. Az ilyen adatvédelmi jogsértéssel kapcsolatos kérdéseire azonnal válaszolunk.

    12. Care sunt drepturile tale?

  - Hozzájárulás visszavonásának joga

  Az érintett jogosult visszavonni beleegyezését, ha a hozzájárulást az adatkezelés jogalapjaként használják fel (például ha a feldolgozás nem a GDPR által megengedett más jogalapon, például jogi vagy szerződéses kötelezettségen alapul).

  Mielőtt kizárnánk az érintett adatait a feldolgozásból, meg kell erősítenünk, hogy a hozzájárulás iránti kérelem valóban a feldolgozás jogalapja. Ha nem, akkor a kérelmet azzal az indokkal lehet kérni, hogy az adatkezeléshez nem szükséges az érintett hozzájárulása. Ellenkező esetben a kérelmet el kell fogadni.

  A beleegyezés megadása és visszavonása sok esetben elektronikus formában, online elérhető lesz, és ez az eljárás nem szükséges.

  Ha a beleegyezés egy gyermekre vonatkozik (a GDPR szerint 16 évesnél fiatalabb személy), a hozzájárulás megadását és visszavonását a gyermek feletti szülői felelősség jogosultjának kell engedélyeznie.

  - Joga, hogy tájékoztatást kapjon adatainak kezeléséről

  Amikor a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, vagy más forrásokból szerzik be, kötelező tájékoztatni az érintettet az adatok felhasználásának céljáról és az érintettnek az adatokkal kapcsolatos jogairól.

  - Az érintett hozzáférési joga

  Az érintett jogosult megkérdezni a vállalatot, hogy milyen adatokat dolgoz fel vele kapcsolatban, hogy hozzáférjen az ilyen adatokhoz, és a következő információkat:

  - A feldolgozás céljai
  - Az érintett személyes adatok kategóriái
  - Az adatok címzettjei vagy címzett kategóriái, ha vannak ilyenek, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek
  - A személyes adatok tárolási ideje (vagy az időtartam meghatározásához használt kritériumo
  - Az érintettnek joga van személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, valamint a kezelés korlátozásához vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz.
  - Az érintett jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz
  - Forrásukra vonatkozó információk, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
  - Az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást, és ebben az esetben a várható következmények
  - Ha az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják, tájékoztatás a megfelelő biztosítékokról

  A legtöbb esetben az ilyen kérelmekre vonatkozó döntéshozatali folyamat egyszerű lesz, kivéve, ha arra a következtetésre jutunk, hogy a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzott. Az információgyűjtéshez azonban szükség lehet az adattulajdonosok segítségére.

  - A pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítésének joga

  Ha a személyes adatok pontatlanok, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok helyesbítését és kiegészítését kérni az általa megadott információk alapján.

  Szükség esetén intézkedéseket teszünk az érintett által megadott információk érvényesítése érdekében annak biztosítása érdekében, hogy azok helyesek legyenek, mielőtt módosítjuk azokat.

  - Törléshez való jog („jog az elfelejtéshez”)

  Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje tőlünk a személyes adatok törlését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

  - a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz képest, amely miatt azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták;
  - az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulást, és ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogalapja;
  - a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
  a személyes adatokat a gyermekeknek nyújtott online szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Az ilyen kérelmekkel kapcsolatban eseti alapon döntünk arról, hogy a kérelmet el lehet -e utasítani vagy el kell -e utasítani az alábbi okok valamelyike alapján:

  - az adatok a véleménynyilvánítás és az információszabadság gyakorlásához szükségesek;
  - az adatok a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek;
  - közegészségügyi közérdekből;
  - közérdekű archiválási célokra;
  - jogi követelések megállapítására, gyakorlására vagy védelmére.

  A feldolgozás korlátozásának joga

  Az érintett a következő esetekben gyakorolhatja a feldolgozás korlátozásának jogát:

  - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  - a feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  - az érintett kifogást emelt a feldolgozással szemben annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják -e az érintettét.

  Ha a feldolgozás korlátozott, az adatok tárolva maradnak, azonban csak a személy hozzájárulásával kezelhetők. Kivételesen az adatok feldolgozhatók jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből (feltéve, hogy az érintettet erről tájékoztatják). Más, a nevünkben személyes adatokat feldolgozó szervezeteket is tájékoztatni kell a korlátozásról.

  - Joga, hogy a rendelkezésünkre álló adatokat elküldje egy másik adatkezelőnek

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat „strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban” (GDPR 20. cikk) megkapja, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, például egy másik szolgáltatónak. Ez vonatkozik olyan személyes adatokra, amelyek feldolgozása az érintett hozzájárulásán, szerződés jogi alapján vagy automatikus úton történik.

  - Az adatkezelés elleni tiltakozás joga

  Az érintett jogosult kifogást emelni az adatkezelésen, amely az alábbi jogi okok miatt történik:

  - Közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során elvégzett feladat elvégzésére
  - Az adatkezelő jogos érdekei érdekében

  Az objektum elkészülte után a szervezetnek be kell mutatnia a feldolgozás indokait, és fel kell függesztenie a feldolgozást, amíg döntés nem születik (szabály). A szervezet a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés kényszerítő erejű jogos indokai felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztését, gyakorlását vagy védelmét.

  Ha a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, a szervezet megszünteti azok feldolgozását.

  - Joga, hogy ne legyenek olyan döntések hatálya alatt, amelyek kizárólag automatizált feldolgozáson - ideértve a profilalkotást is - alapulnak

  Az érintett jogosult arra, hogy ne legyen olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya alatt, amely joghatásokat idéz elő vele kapcsolatban, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őt. Az érintett jogosult továbbá véleményének kifejtésére, emberi beavatkozás kérésére és a döntés megtámadására.

  Ez alól kivételek vannak, amikor a döntés:

  - szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez;
  - az uniós vagy tagállami jog engedélyezi;
  - az érintett kifejezett beleegyezésén alapul;

  Az (1) és (2) pontban említett esetekben a szervezet megfelelő intézkedéseket foganatosít az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való jogát, álláspontját, és vitatja a döntést.

  - A hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Az érintettnek joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz is, ha úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették.

  - Joga panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz

   Fontos tudni, hogy:

  - Ha beleegyezését adta a közvetlen marketinghez, azt bármikor visszavonhatja, ha követi az egyes e -mailekben/szövegekben vagy más elektronikus üzenetekben található leiratkozási utasításokat.
  Ha élni szeretne jogaival, írásban kérheti, aláírva és keltezve, e -mailben contact@lextom-roof.ro
  A fent felsorolt jogok nem feltétlenek. Vannak kivételek, ezért minden beérkezett kérelmet felülvizsgálunk annak eldöntése érdekében, hogy megalapozott -e. Amennyiben megalapozott, megkönnyítjük Önnek jogainak gyakorlását. Ha a kérelem megalapozatlan, elutasítjuk, de tájékoztatjuk Önt az elutasítás okairól, valamint a Felügyeleti Hatósághoz benyújtott panaszhoz való jogról és a hatékony bírósági jogorvoslatról.
  Megpróbálunk 30 napon belül válaszolni a kérésre. A határidő azonban meghosszabbítható különböző okok miatt, mint például a kérelem összetettsége, a beérkezett kérelmek nagy száma vagy az, hogy nem lehet időben azonosítani Önt.
  Ha minden erőfeszítésünk ellenére nem tudjuk azonosítani Önt, és nem ad meg további információkat ahhoz, hogy azonosítani tudjuk Önt, akkor nem vagyunk kötelesek válaszolni a kérésre.

   13. Kérdések, kérések és jogok gyakorlása

  Ha kérdései vannak, vagy magyarázatokra van szüksége az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy élni szeretne törvényes jogaival, vagy ha egyéb, titoktartással kapcsolatos aggályai merülnek fel, akkor írjon nekünk e -mailt a contact@lextom-roof.ro

hu_HUHungarian